HOMEPRODUCTSSERVICESCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaMobileSign Up FREE or Login
Disease IndexDrug/Important Bio-Agent (IBA) IndexTherapy/Procedure Index

Drug/Important Bio-Agent (IBA) Index - ur

UR 105
UR 12592
UR 12633
UR 12670
UR 12715
UR 12746
UR 1505
UR 389
UR 4056
UR 9746
UR 9751
UR 9825
UR protein, mouse
UR-12592
UR-12633
UR-12670
UR-12715
UR-12746
UR-1505
UR-3216
UR-4056
UR-9746
UR-9751
UR-9825
UR12715
UR1505
Ura DNA Glycosidase
Ura DNA Glycosylase
Ura-DNA Glycosidase
Ura-DNA Glycosylase
Urachal adenocarcinoma
Urachal cancer
Urachal carcinoma
Uracil
Uracil Arabinofuranoside
Uracil Arabinoside
Uracil DNA Glycosidase
Uracil DNA Glycosylase
Uracil Mustard
Uracil N Glycosidase
Uracil N Glycosylase
Uracil N-Glycosidase
Uracil N-Glycosylase
Uracil Nucleotides
uracil phosphoribosyltransferase
Uracil Polynucleotides
Uracil, 1-beta-D-Arabinofuranosyl
Uracil-DNA Glycosidase
Uracil-DNA Glycosylase
Uraciloxadiazine
Uralenic Acid
Uralyt U
Uramustine
uranaffin reactant
Uranine
Uranium
uranium acetate
Uranium Compounds
uranium dioxide
uranium dioxide, (233)U-labeled
uranium dioxide, (235)U-labeled
uranium fluoride (UF6)
uranium hexafluoride
uranium hexafluoride, (235)U-labeled
Uranium Nitrate
uranium octoxide
uranium oxide
uranium oxide (U-O3)
uranium oxide (UO2)
uranium tetrafluoride
uranium trioxide
Uranium, bis(nitrato-O)dioxo-, (T-4)-
urantide
uranyl acetate
uranyl acetate, dihydrate
uranyl chloride
uranyl fluoride
Uranyl Nitrate
urapidil
urapidil monohydrochloride
urapidil, 2,3-(14)C2-labeled
urapidil, 5-(14)C-labeled
Uraplex
Urate
Urate Monohydrate, Monosodium
Urate Monohydrate, Sodium
Urate Oxidase
urate transporter
Urate, Ammonium Acid
Urate, Monosodium
Urate, Potassium
Urate, Sodium
Urate, Sodium Acid
Urate:oxygen oxidoreductase
Uraton
URB 597
URB 754
URB-597
URB-754
URB447
URB597
URB602
URB754
URB937
Urban Schosser Spohn syndrome
Urbanyl
Urbason
Urbason-Soluble
UrbasonSoluble
Urbion Brand of Astemizole
urcin
Urdamycin Polyketide Synthase
Urdox
Urdrim
Urea
Urea Amidohydrolase
urea drug combination hydrocortisone
urea drug combination lactic acid
urea drug combination lactic acid betaine
urea drug combination lactic acid hydrocortisone betaine
urea formaldehyde foam
urea formaldehyde mixture
urea peroxide
urea stibamine
urea transporter
Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-
Urea, (2-(4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-piperazinyl)ethyl)-
Urea, compd. with hydrogen peroxide (H2O2) (1:1)
Urea, cpd with hydrogen peroxide (1:1)
Urea, hydroxy-
Urea, N'-((4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl)-N-(2-chloroethyl)-N-nitroso-
Urea, N'-((8alpha)-9,10-didehydro-6-methylergolin-8-yl)-N,N-diethyl-
Urea, N'-(2-(diethylamino)ethyl)-N-(1-methylethyl)-N-(2-(phenylsulfonyl)ethyl)-, (Z)-2-butenedioate
Urea, N'-(2-(diethylamino)ethyl)-N-(3-(diethylamino)propyl)-N-(2-(phenylsulfonyl)ethyl)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:2)
Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-
Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-
Urea, N'-(3-acetyl-4-(3-((1,1-dimethylethyl)amino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)-N,N-diethyl-
Urea, N'-cyclohexyl-N-(2-fluoroethyl)-N-nitroso-
Urea, N,N'-bis(2-chloroethyl)-N-nitroso-
Urea, N,N'-bis(3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl)-
Urea, N,N'-bis(4-nitrophenyl)-, compd. with 4,6-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone (1:1)
Urea, N,N'-dimethyl-N-nitroso-N'-phenyl-
urea, N,N-diethyl-N'-((8 alpha)-6-methylergolin-8-yl)-, (Z)-2-butenedioate (1:1)
urea, N,N-dimethyl-N'-phenyl-
Urea, N-(1-(3-furanyl)ethyl)-N-hydroxy-
Urea, N-(2,3-dihydro-1-(2-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl)-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl)-N'-(3-methylphenyl)-, (R)-
Urea, N-(2,6-bis(1-methylethyl)phenyl)-N'-((1-(4-(dimethylamino)phenyl)cyclopentyl)methyl)-, monohydrochloride
Urea, N-(2,6-dimethylphenyl)-N'-(3-((1-methylethyl)amino)propyl)-
urea, N-(2-((3-(2-cyanophenoxy)-2-hydroxypropyl)amino)ethyl)-N'-phenyl-
Urea, N-(2-(bis(1-methylethyl)amino)ethyl)-N-(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)-N',N'-dimethyl-
Urea, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinyl-, monohydrochloride
Urea, N-(2-chloroethyl)-N'-(2-((methylsulfonyl)oxy)ethyl)-N-nitroso-
Urea, N-(2-chloroethyl)-N'-(2-(5-fluoro-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)-2-(methylthio)ethyl)-N-nitroso-
Urea, N-(2-chloroethyl)-N'-(2-hydroxy-3-(2-nitro-1H-imidazol-1-yl)propyl)-N-nitroso-
Urea, N-(2-chloroethyl)-N'-(4-methylcyclohexyl)-N-nitroso-
Urea, N-(2-chloroethyl)-N'-(4-O-alpha-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)-N'-(2-methylpropyl)-N-nitroso-
Urea, N-(2-chloroethyl)-N'-cyclohexyl-N-nitroso-
Urea, N-(3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl)-N'-4-pyridinyl-
Urea, N-(3-(3-(4-fluorophenoxy)phenyl)-1-methyl-2-propenyl)-N-hydroxy-
Urea, N-(3-(5-(4-fluorophenoxy)-2-furanyl)-1-methyl-2-propynyl)-N-hydroxy-
urea, N-butyl-N'-(1-(6,7-dimethoxy-4-quinazolinyl)-4-piperidinyl)-
urea, N-butyl-N'-02-03-(((5-ethyl-4-phenyl-1H-imidazol-1-yl)propoxy)-6-methylphenyl)-
Urea, N-ethyl-N-nitroso-
Urea, N-hydroxy-N-((6-phenoxy-2H-1-benzopyran-3-yl)methyl)-
Urea, N-methyl-N-nitroso-
Urea-1-carboxylate amidohydrolase
urea-EDTA
Ureaplasma multiple-banded antigen
Urease
Urecholine
uredofos
uredofos disodium
ureidocaproic acid
ureidosuccinic acid
ureidosuccinic acid, (D)-isomer
ureidosuccinic acid, (L)-isomer
ureidosuccinic acid, cobalt (+2), (1:1) salt,(L)-isomer
ureidosuccinic acid, maganeese (+2), (1:1) salt
ureidosuccinic acid, zinc (1:1) salt, (L)-isomer
uremia middle molecule toxins
uremia MM toxins
uremic middle molecules
Ureol 6414 A
Urethan
Urethane
urethane acrylate
urethane-tri-methacrylate
urethanetrimethacrylate
Urethral obstruction sequence
Urex
urfadyn
Urfadyn PL
Urfamycin
urginin
Urgo Brand of Sulfamethizole
urgosedin
Uriach Brand of Amfepramone Hydrochloride
Uriach brand of brovanexine monohydrochloride
Uriach brand of cadmium sulfide
Uriach Brand of Dimenhydrinate
Uriach brand of flutrimazole
Uriach brand of fosfosal
Uriach Brand of Nabumetone
Uriach brand of nebivolol hydrochloride
Uriach Brand of Procainamide Hydrochloride
Uriach brand of pyrvinium pamoate
Uriach brand of selenium disulfide
Uriach Brand of Sulpiride
Uriach brand of triflusal
Uribenz
Uric Acid
uric acid ribonucleoside
uric acid riboside
Uricase
Uricosuric Agents
Uridine
Uridine 5' Monophosphate
Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate)
Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 2',3'-dideoxy-
uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 2'-deoxy-5-(hydroxymethyl)-
uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 5-fluoro-
Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate)
Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), mono(4-azido-2-nitrophenyl) ester
Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-(2-(acetylamino)-2-deoxy-alpha-D-galactopyranosyl) ester
Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-(2-(acetylamino)-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl) ester
Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-alpha-D-galactopyranosyl ester
Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-alpha-D-glucopyranosyl ester
Uridine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-alpha-D-xylopyranosyl ester
uridine 5'-diphosphate-N-acetylglucosamine glycoprotein N-acetylglucosaminylphosphotransferase
uridine 5'-diphospho-N-acetylmuramoyl-L-alanyl-D-glutamate:L-lysine ligase
uridine 5'-diphosphogalactosamine
Uridine 5'-Monophosphate
uridine 5'-monophosphate synthase
uridine 5'-monophosphate synthase, human
uridine 5'-phosphate synthase
uridine adenosine tetraphosphate
Uridine Cytidine Kinase
uridine diphosphatase
Uridine Diphosphate
uridine diphosphate galactofuranose
uridine diphosphate galactosamine
Uridine Diphosphate Galactose
Uridine Diphosphate Glucose
Uridine Diphosphate Glucose Dehydrogenase
Uridine Diphosphate Glucose Epimerase
Uridine Diphosphate Glucuronic Acid
uridine diphosphate glucuronosyltransferase 1A6
uridine diphosphate glucuronosyltransferase 1A6, human
Uridine Diphosphate N Acetylgalactosamine
Uridine Diphosphate N Acetylglucosamine
uridine diphosphate N-acetyl-D-mannosaminuronic acid
Uridine Diphosphate N-Acetylgalactosamine
Uridine Diphosphate N-Acetylglucosamine
Uridine Diphosphate Sugars
uridine diphosphate sulfoquinovose
Uridine Diphosphate Xylose
Uridine Diphospho N Acetylglucosamine
Uridine Diphospho-N-Acetylglucosamine
Uridine Diphosphogalactose
uridine diphosphoglucosamine pyrophosphorylase
Uridine Diphosphoglucose
Uridine diphosphoglucose-fructose glucosyltransferase
Uridine Diphosphoglucuronic Acid
Uridine Kinase
Uridine Monophosphate
uridine monophosphate kinase
uridine monophosphate synthetase, human
uridine monophosphate synthetase, mouse
uridine monophosphate synthetase, rat
uridine monophosphate-uridine
uridine nucleosidase
uridine nucleotide receptor
Uridine Nucleotides
Uridine Phosphates
Uridine Phosphorylase
Uridine Pyrophosphate
Uridine Pyrophosphoacetylglucosamine
Uridine Pyrophosphogalactose
uridine ribohydrolase
Uridine Triphosphate
uridine triphosphate receptor
uridine triphosphate receptors
Uridine, 2'-deoxy-
Uridine, 2'-deoxy-5-fluoro-
Uridine, 2'-deoxy-5-fluoro-, 5'-nitrate
Uridine, 2'-deoxy-5-iodo-
Uridine, 4-thio-
Uridine, 5'-((((2,3,4,6-tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosyl)oxy)carbonyl)sulfamate)
Uridine, 5'-O-(N-acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-1-methyl-alpha-neuraminosyl)-5-fluoro-2',3'-O-(1-methylethylidene)-
Uridine, 5,6-dihydro-6-hydroxy-
Uridine, 5-(2-bromoethenyl)-2'-deoxy-, (E)-
Uridine, 5-bromo-2'-deoxy-
Uridine, uridylyl-(3'-5')-
uridine-5'-deoxy-5-fluoro-
uridine-5'-O-(3-thiotriphosphate)
uridine-5-monophosphate kinase
Uridine-Cytidine Kinase
uridine-sodium cotransporter
Uridine:orthophosphate alpha-D-ribosyltransferase
Uridocid
Uriduct
uridyl 3',5'-adenosine
Uridyl Transferase
Uridyl Transferase, Phosphogalactose
uridyladenosine
Uridylate 5' Nucleotidase
Uridylate 5'-Nucleotidase
uridylate kinase
uridylate synthase
Uridylic Acid
Uridylic Acids
Uridyltransferase, Galactose-1-Phosphate
uridylyl removing enzyme
uridylyl removing-uridylyltransferase
uridylyl(3'-5')uridine
uridylyl-(3'-5')-adenosine
uridylyl-(3'-5')-guanosine
uridylyl-(5'P-O)-tyrosine phosphodiesterase
uridylylated PII
uridylylpolynucleotide-(5'P-O)-tyrosine phosphodiesterase
Uridylyltransferase, Galactosephosphate
Uridylyltransferase, Glucosephosphate
Uridylyltransferase, Hexosephosphate
Uridylyltransferase, UDPglucose-Hexose-1-Phosphate
uridylyltransferase, uridylyl-removing
Uridylyltransferase, UTP-Glucose-1-Phosphate
Uridylyltransferase, UTP-Hexose-1-Phosphate
uriglox
Urinary Anti Infective Agents
Urinary Anti-Infective Agents
Urinary Antiinfective Agents
Urinary Antiseptics
urinary carboxypeptidase
urinary compound W
urinary gonadotropin fragment
urinary gonadotropin peptide
urinary GP51
Urinary Human FSH
Urinary Kallikrein
Urinary Plasminogen Activator
urinary prokallikrein
urinary trypsin inhibitor
urinary trypsin inhibitor (68)
urinary trypsin inhibitor receptor
urinary trypsin inhibitor receptors
urinary trypsin inhibitor-like inhibitor (43)
urinastatin
Urine Derived IL1 Inhibitor
Urine IL-1 Inhibitor
Urine-Derived IL1 Inhibitor
Urinorm
Urion
Urioste Martinez-Frias syndrome
Urioste syndrome
Uripurinol
Urisan
Urishiol Oxidase
Urispas
Urizid
Uro-Vaxom
Urobactam
Urobilin
Urobilinogen
urocalun
Urocanase
Urocanate Hydratase
Urocanic Acid
Urocaninase
Urocarb
Urocaudal
Urocomb
Urocortin
Urocortin 1
Urocortin 2
Urocortin 3
Urocortin I
Urocortin II
Urocortin III
Urocortins
urodilatin
urodiolenone
Urodyn
Urofacial Ochoa's syndrome
Urofacial syndrome
Urofollitropin
Urofollitropin Ferring Brand
Urofollitropin Fustery Brand
Urofollitropin Serono Brand
Urogastrone
Urogastrone Receptor
urogastrone, Lys-beta-
urogastrone, lysine-beta
Urogenital adysplasia
Urogenital adysplasia, hereditary
Urogesic
Urografin
Urografin 76
Urogranoic Acid
uroguanylin
urokholesan
Urokinase
urokinase inhibitor
urokinase M23
urokinase plasminogen activator (136-143), human
Urokinase Plasminogen Activator Receptors
Urokinase Type Plasminogen Activator
Urokinase Type Plasminogen Activator Receptors
urokinase-fibrinogen conjugate
Urokinase-Type Plasminogen Activator
Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptors
Urokit Doxo cell
Urokit Doxo-cell
Urolene Blue
urolesan
urolithin A
urolithin B
Uromiro
Uromiron
Uromitexan
Uromodulin
Uromucoid
Uronefrex
Uronic Acids
Uronid
uronosyl C-5 epimerase
Uropancreozymin
uropepsin
Uropepsinogen
Uropipemid
uroplakin 2 protein
uroplakin 2 protein, human
uroplakin 2 protein, mouse
uroplakin 3A protein, human
uroplakin 3A protein, mouse
uroplakin 3B protein, human
uroplakin 3B protein, mouse
uroplakin II
uroplakin II protein, human
uroplakin II protein, mouse
uroplakin II, human
uroplakin II, mouse
uroplakin III
uroplakin III protein, human
uroplakin III protein, mouse
uroplakin IIIb protein, mouse
uroplasmin
Uropolin
uropoline
uropolinum
Uropolinum Polfa
Uropontin
uroporphyrin I
uroporphyrin I, dihydrochloride
uroporphyrin III
Uroporphyrinogen Carboxy Lyase
Uroporphyrinogen Carboxy-Lyase
Uroporphyrinogen Decarboxylase
Uroporphyrinogen I Synthase
Uroporphyrinogen III
Uroporphyrinogen III Cosynthetase
Uroporphyrinogen III Decarboxylase
Uroporphyrinogen III Synthase
Uroporphyrinogen III Synthetase
Uroporphyrinogen Isomerase
Uroporphyrinogen-III carboxy-lyase
Uroporphyrinogen-III Synthase
Uroporphyrinogens
Uroporphyrins
Uroseptol
Urosin
urostim
Urosulfan
urotensin I
urotensin II
urotensin II (4-11), Pen(5)-Trp(7)-Orn(8)-
urotensin II (4-11), penicillaminyl(5)-tryptophyl(7)-ornithyl(8)-
urotensin II-alpha
urotensin II-gamma
uroterpenol
Urothrast
Urothromboplastin
Urotractan
Urotrast
Urotrol
Urotropin
Urovalidin
urovision
Urovist
UroXatral
urs-12-en-3 beta-ol(acetate)
urs-12-ene-3 beta,28-diol
urs-20(30)-en-3-ol acetate
Ursa-9(11),12-dien-28-oic acid, 3-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-, (3beta)-
Ursacholic Acid
Ursapharm Brand of Aciclovir
Ursapharm brand of bibrocathol
Ursapharm Brand of Bromelains
Ursapharm brand of buflomedil hydrochloride
Ursapharm Brand of Fluorometholone
Ursapharm Brand of Homatropine Hydrobromide
Ursapharm brand of moxaverine hydrochloride
Ursapharm Brand of Povidone
Ursapharm brand of proxymetacaine hydrochloride
Ursapharm brand of tetrahydrozoline hydrochloride
Ursapharm brand of toxerutin
Urso
Urso Heumann
Ursobilane
Ursochol
ursocholanic acid
ursocholic acid
Ursodeoxycholate, Sodium
ursodeoxycholate-3-O-glucuronide
Ursodeoxycholic Acid
ursodeoxycholic acid-3-O-glucuronide
ursodeoxycholyl N-carboxymethylglycine
ursodeoxycholylsarcosine
Ursodiol
Ursofalk
Ursogal
Ursol-D
ursolic acid
ursolic acid, (3beta)-isomer, 2-(14)C-labeled
ursolic acid, (3beta)-isomer, monopotassium salt
Ursolite
Ursolvan
Ursometh
Ursopen
UrT1-C protein, rat
Urtias
Urtica dioica agglutinin
urukthapelstatin A
Urupan
urushiol